Welkom

VREUGD IN DEUGD

De kat in de kelder (najaar 2019)

Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd, of kortweg "VID", is een Leedse amateurtoneelvereniging. Ze werd in 1911 gesticht en is dus al meer dan 100 jaar actief. VID is een vereniging door en voor toneelliefhebbers.


Door: Al wie graag actief met toneel bezig is, bijvoorbeeld als speler of als decorbouwer, willen wij de kans bieden om zijn passie uit te oefenen. Een vriendschappelijk kader aanbieden waarbinnen je deze hobby kan beleven, staat hierbij centraal.


Voor: Al wie graag naar toneel komt kijken (en luisteren), willen wij dicht bij huis die mogelijkheid bieden. We streven hierbij naar een gevarieerd aanbod waarin zowel de occasionele toneelliefhebber als de meer frequente toneelbezoeker hun gading kunnen vinden. Om dit te realiseren brengt VID twee maal per jaar een toneelproductie.

Speel je graag eens mee?

Contacteer ons via:

info@vidlede.be

Wij zoeken:


  - Handige Harry  M/V

- Regie-assistent(e)

  - Toneelmeester


Contacteer ons via :

info@vidlede.be

De Revisor 2.0 (najaar 2018)

Wordt verwacht

September 2021:


ONKRUID VERGAAT NIET

December 2021:


DE ZETEL