Geschiedenis

Onze vereniging ziet in 1911 het levenslicht als “Tooneelbond Vreugd in Deugd”. Eén van de oprichters en eerste voorzitter is dokter Emiel Rubbens. Eén van de verbindingsstraten tussen de Stokstraat en de Poortendriesstraat in Lede is naar hem genoemd.

Vreugd in Deugd in 1912 met op de eerste rij  (4de van links) dokter Emiel Rubbens

Het jaar 1913 is belangrijk voor de vereniging. In dat jaar beëindigt men de bouw van "de Patronage", die later "De Volkskring" zal worden.  Tot 2009 is deze plek de vaste thuishaven van Vreugd in Deugd, en dit niet alleen voor de voorstellingen, maar ook voor heel wat repetities.

Uittreksel uit het origineel plan van bouwmeester-architect Theophiel Alexander Presiaux

In 1926 overlijdt voorzitter dokter Emiel Rubbens onverwacht. Zijn zoon Tony Rubbens, die recent afstudeerde als dokter en verder studeerde in Parijs, keert terug naar Lede en neemt de praktijk van zijn vader over. Hij wordt gevraagd het voorzitterschap op te nemen en aanvaardt. Hij blijft voorzitter tot wanneer hijzelf zijn ontslag aanvraagt in 1964. Hij blijft de vereniging volgen als erevoorzitter en overlijdt in 1967.

Dokter Tony Rubbens

De eerste 40 jaar staan enkel mannen op de planken. In 1951 komt daar verandering in en mogen ook vrouwen meespelen. Vanaf dat moment worden er  geen stukken meer gespeeld zonder vrouwelijke acteurs. Wel zijn er enkele stukken met enkel vrouwen op de planken. Vanaf 1952 worden er ook onafgebroken twee producties per jaar gebracht met vanaf dan telkens minstens twee voorstellingen per productie. Tevens wordt een abonnementsformule ingevoerd. Een abonnement kost dan 50 frank.

Eén van de eerste foto’s van na 1951 met de cast van Gebroeders Kalkoen (1954) waaronder drie dames. Twee van deze dames speelden ook mee in 1951 toen voor het eerst vrouwen op de planken stonden.

In 1961, de vereniging viert dan haar 50-jarig jubileum, start men met een tijdschrift “Achter de Schermen” voor leden en abonnees. Het tijdschrift bestaat nog steeds, alhoewel de lay-out meermaals grondig wordt aangepakt en de omslag wijzigt in 1981 en in 2016.

De omslag van 1961 tot 1981

getekend door Lie (Lieve Schatteman)

Voor- en achterflap van de omslag van 1981 tot 2016

getekend door Myope (Erna Van Nieuwenberg)

Op 9 mei 1968 krijgt de vereniging de officiële toelating om de titel Koninklijke Maatschappij te voeren.


Van dan af heet de vereniging voluit "Koninklijke Toneelkring Vreugd in Deugd", maar dit wordt regelmatig afgekort tot "Vreugd in Deugd" of nog korter "VID".

Vlag gemaakt ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum (1971)

In 1964 wordt Jozef Nijs voorzitter. Hij blijft dat tot 1980. Na hem wordt de voorzitter aangeduid via 4-jaarlijkse verkiezingen. Volgende personen waren na hem voorzitter: Emiel Bosman (1980-1984), Aimé Lanckman (1984-1992), Walter Temmerman (1992-1996), Jan De Cremer (1996-2004) en Kris Vereecken (2004-2016). Sinds 2016 is Christof De Pauw voorzitter.

Jozef Nijs (+1982)

Foto van 5 voorzitters van links naar rechts in chronologische volgorde gemaakt ter gelegenheid van 100 jaar VID in 1911

In 1974 brengt Vreugd in Deugd “Een schuenmoeder uit de duzend”. Volgens de archieven de productie met de hoogste publieke opkomst tot nog toe: 1.347 toeschouwers. Hiervoor is een extra derde voorstelling nodig. Iets wat vanaf 1983 een gewoonte wordt. De publieke belangstelling voor toneel is op dat moment groot genoeg geworden. Dit blijkt ook uit de hoge bezoekersaantallen uit deze periode van regelmatig meer dan 1.000 toeschouwers.

Regisseur en cast van “Een schuenmoeder uit de duzend”

In 1986 viert Vreugd in Deugd haar 75-jarig bestaan. Het logo met de twee gezichten dat op de vlag prijkt krijgt vanaf dan een lauwerkrans en een boven- en onderschrift.

Groepsfoto voor het gemeentehuis ter gelegenheid van 75 jaar VID

 Aangepast logo

In 2009 verlaat VID noodgedwongen de Volkskring en vindt voor haar voorstellingen tijdelijk onderdak in Intermezzo iets verderop in de Kasteeldreef. De geplande afbraak van de oude Volkskring wordt uitgesteld tot begin 2011. In oktober 2012 wordt op dezelfde locatie "GC De Volkskring"geopend. Vanaf maart 2013 verhuizen de voorstellingen terug naar deze zaal.

Bij de afbraak komt boven de scène de beschildering en tekst die sinds de jaren 1960 verborgen was, terug te voorschijn. De spreuken “Geloofd zij Jesus Christus”, “Den Arme gegeven is Gode geleend” en “Vreugd in Deugd” zijn opnieuw zichtbaar.

De zaal bij Intermezzo die gebruikt wordt voor de toneelvoorstellingen (2009-2012) en plaats biedt aan ongeveer 190 personen.

In 2011 wordt het 100-jarig bestaan gevierd met de uitgave van een jubileumboek en een overzichtstentoonstelling. Samen met vier andere jubilerende verenigingen lanceert VID ook een bier: “Hovaardig Boerke”. Dit bier wordt nog steeds geschonken bij onze voorstellingen.

Etiket van het jubileumbier

Meer over de geschiedenis van onze vereniging, de gebrachte producties en de medewerkers kan je ontdekken in ons jubileumboek “Dank u voor het applaus”.

De laatste jaren stijgt het aantal bezoekers tot 600 à 700 per productie met in 2015 een uitschieter met “Die zomer van 1914” een stuk over de Eerste Wereldoorlog met 46 personen op de planken en nog eens 3 als begeleiding vanuit de zaal (23 sprekende rollen, 10 figuranten, 10 muzikanten en 6 danseressen), 4 voorstellingen en 967 toeschouwers. De regisseur van deze productie, Fons Vinck, is trouwens dezelfde als deze bij het publiekssucces uit 1974.

Regisseur en bijna volledige cast van “Die zomer van 1914”

In december 2023 wordt dan opnieuw een publieksrecord gevestigd.  De cast van VID werd uitgebreid met kinderen van eigen leden en kinderen van Theater Prikkel. Tijdens de 4 voorstellingen van het kerststuk "A Christmas Carol", dat bewerkt werd door regisseur Nele Jacob, komen in totaal maar liefst 1.022 toeschouwers opdagen. 

Regisseur en cast van “A Christmas Carol”

Reservatielijn: 0497-29.39.83